ประกาศ ปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปี2562

1.ขั้นตอนการรับสมัครผ่านระบบออนไลน์

1.เข้าเว็บ http://pirayanawin.mis-school.net/Admission/

2.กดเลือก “สมัครเรียน” แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และกด “บันทึก” ระบบจะแสดงหน้าข้อมูลใบสมัคร ตรวจข้อมูลให้ถูกต้อง

3.ชำระเงินค่าสมัคร 120 บาท. โอนเข้าบัญชีโรงเรียน แล้วส่งสลิป หรือหลักฐานการชำระเงินเข้าในระบบ

ชื่อบัญชี : โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา (การเงินโรงเรียน)

เลขที่บัญชี :  929-0-68729-0 

4.ในหน้ารับสมัคร กดเลือก “แก้ไข/พิมพ์ใบสมัคร” กรอกเลขประจำตัวประชาชน และวันเดือนปีเกิด แล้วกด “เข้าระบบ” เพื่อแจ้งการชำระเงิน

5.นำหลักฐานการชำระเงิน อัพโหลดเข้าระบบให้เรียบร้อย> และกด "บันทึก"   > เสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครออนไลน์

6.ให้ผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณี หรือมาส่งเองที่โรงเรียน และติดตามการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผ่านเว็บ และ Facebook Page ของโรงเรียน

(กรณีส่งหลักฐานทางไปรษณี..)

(ระบุหน้าซอง) หลักฐานการสมัคร นร.ใหม่ ปี2562

ชื่อผู้สมัคร..............................................

ส่งถึง 

โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา

50/1 ม.2 ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี  9418


หมายเหตุ

1.การสมัครผ่านระบบออนไลน์จะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ส่งหลักฐานการชำระเงินเข้าระบบแล้วเรียบร้อย

2.การสมัครผ่านระบบออนไลน์คือการสมัครเพื่อเข้าสอบคัดเลือกเท่านั้น

3.ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ไม่ต้องมาสมัครใหม่ในวันรับสมัครที่โรงเรียน แต่ให้ติดตามการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อมาสอบคัดเลือกตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนด

2.วิธีการชำระเงินค่าสมัคร

         1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร แล้วถ่ายสลิป/หลักฐานการโอนเข้าระบบ เพื่อยืนยันการสมัคร 

             ธนาคารกรุงไทย สาขาเจริญประดิษฐ์

             ชื่อบัญชี โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา (การเงินโรงเรียน)

             บัญชีเลขที่ 929-0-68729-0