ปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์
ผู้สมัครที่ต้องการสมัครให้ติดต่อสมัครที่โรงเรียน ภายในวันที่ 27 ม.ค. 66 เท่านั้น


ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

1.ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับอนุบาล

http://bit.ly/3TBNl51


2.ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับประถม

http://bit.ly/3GhJqr7


3.ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับ ม.1

http://bit.ly/3VfAAP9


4.ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับ ม.4

http://bit.ly/3EbGDNG


สอบถามเพิ่มเติม 073-432715

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-15.30 .