ขั้นตอนการสมัครออนไลน์ นักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565/2022 

1.เตรียมเอกสารหลักฐานการสมัคร พร้อมสำเนาถูกต้อง และจัดทำไฟล์ในรูปแบบไฟล์ PDF ให้เรียบร้อย เพื่อแนบเอกสารในระบบ

2.เข้าหน้าเว็บสมัครออนไลน์ http://pirayanawin.mis-school.net/Admission/

3. กดแถบเมนู "สมัครเรียน" แล้วกรอกข้อมูล และอัพโหลดหลักฐานการสมัครให้เรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วกดปุ่ม "บันทึก"

4.ชำระค่าสมัคร จำนวน 120 บาท โอนเข้าบัญชีโรงเรียน
ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี: โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา(การเงินโรงเรียน)
เลขบัญชี: 929-0-68729-0

5.แนบหลักฐานการสมัคร ในเว็บสมัครออนไลน์ กดแถบเมนู "ตรวจสอบสถานะ" เข้าระบบอัพโหลดหลักฐานในระบบให้เรียบร้อย

6.เสร็จสิ้นการสมัครออนไลน์ รอทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน3-4 วัน นับจากวันที่สมัคร

หมายเหตุ การสมัครออนไลน์จะสมบูรณ์เมื่อแนบเอกสารหลักฐานการสมัครครบ และแนบหลักฐานการชำระค่าสมัครเรียบร้อย


☑️รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับอนุบาล

https://bit.ly/3qx4i5K

รายละเอียดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับประถม

https://bit.ly/30q0FEf

รายละเอียดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับ ม.1

https://bit.ly/3n9bdQP

รายละเอียดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับ ม.4

https://bit.ly/3oqX1Sz


ขั้นตอนการสมัครทางไปรษณีย์

https://bit.ly/2YECNf8


โหลดใบสมัคร(กรณีสมัครทางไปรษณีย์)

▶️1-ใบสมัครอนุบาล

https://bit.ly/3naHxCS

▶️2-ใบสมัครประถม

https://bit.ly/3n7uP7G

▶️3-ใบสมัครมัธยม

https://bit.ly/3wGJQ3v


สถานที่จำหน่ายใบสมัคร: ณ ห้องสมุดโรงเรียน อาคาร QSP ประถม

☎️สอบถามเพิ่มเติม 073-432715

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-15.30 น.